مادرم ای رفته در خوابی دراز                          یاسهایت توی ایوان گشته باز
گرچه  گلهایت همه تنها شدند                     با شقایق های آن دنیا بساز
*****
ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد               گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد
در گاستان گردگل بسیار گردیدم ولی               از هزاران گل که بوییدم یکی مادر نشد
*****
همی نالم که مادر در برم نیست                    صفا و سایه او بر سرم نیست
مرا گر دولت عالم ببخشند                     برابر با نگاه مادرم نیست
*****
این مرقد عشق و آرزوهاست                   این تربت پاک مادر ماست
ای خاک!تو حرمتش نگهدار                       این رنج کشیده مادر ماست
*****
آبروی اهل دل از خاک پای مادر است                  هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است
آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن                      صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است
*****
دلم را از غمت مادر شکستی           تمام رشته ها از هم گسستی
یقین دارم که در باغ بهشتی                کنار حضرت زهرا نشستی
*****
مادرم،فردا که زهرا پا به کوثر می نهد                در  صف خدمت گزارانش تو را جا می دهد
باز آن جا هم مرام مادری در پیش گیر                  جان مولا،پیش زهرا،دست ما را هم بگیر
*****
قسم به تربت مادر که سجده گاه من است                  که مهر مادریش تا ابد پناه من است