تولد / وفات

بهار / خزان

آغاز / پایان

از حق / به حق

آفریده / آرمیده

طلوع / غروب

تولد / تولدی دوباره

اولین پگاه / آخرین نگاه

ولادت / وفات

طلوع دل انگیز / غروب غم انگیز

آغاز قصه او / آغاز غصه ما

رحمت / حکمت

آغاز / پرواز